Nettsider for boligselskap - gjort enkelt

Informativ grunnside

Nettsiden blir ferdig levert med et grunninnhold som gir god informasjon, uavhengig av om styret ønsker å bruke nettsiden aktivt eller ikke.

Enkel publisering

Nettsiden er utviklet for å gjøre det enkelt å vedlikeholde og publisere innhold. Den blir levert med et variert bildegalleri og man kan abonnere på innhold som leveres fra NBBO.

Fungerer på alle enheter

Nettsiden er basert på moderne teknologi og fungerer selvfølgelig like godt på en smarttelefon som på en PC

Gjør boligselskapet deres synlig på nett

NBBO nettsider er en enkel nettside for boligselskap. Løsningen er bygget med en målsetning om at den skal være enkel i bruk, samtidig som den skal gi god og interessant informasjon om boligselskapet. Den leveres ferdig oppsatt med praktisk informasjon og nøkkelopplysninger om boligselskapet. I sin enkle form vil nettsiden fungere som et flott utstillingsvindu for alle som vurderer å kjøpe bolig i boligselskapet, samtidig som det vil være et fint sted å samle informasjon om hvordan det er å bo i akkurat deres boligselskap.

Kom i gang med deres nye nettside