Personvernerklæring

Introduksjon

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsider som leveres fra NBBO. Det er NBBO som er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som lagres i løsningen.
Ditt personvern er viktig for NBBO og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i NBBO skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i NBBO er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av NBBO. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket knyttet til denne nettsideløsningen er delegert til forvaltningsavdelingen .

Vår behandling av personopplysninger

NBBO behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
  • Behandling av personopplysninger for å gi tilgang til lukkede områder i nettsideløsningen
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres våre tjenester

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å gi deg som bruker tilgang til informasjon på nettsiden.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, benytter vi informasjonskapsler (cookies) utstedt av tredjepart.

Eksempler på slike tredjepartsaktører er Google og Facebook.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

NBBO  inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av NBBO lagres på servere i Norge. 

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til nettsider@nbbo.no eller eventuelt per post til NBBO, Postboks 1035 Bragernes, 3001 Drammen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.