Kom i gang med deres nye nettsider her

Skjemaet nedenfor danner grunnlaget for deres nye nettside, og det er derfor viktig at det fylles ut så fullstendig som mulig. Dersom det blir nødvendig kan dere lagre og fortsette innleggingen på et senere tidspunkt. Når NBBO har mottatt et komplett skjema vil vi starte jobben med å få boligselskapet deres ut på nett.